Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Zgorzelec  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Zgorzelec

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Zgorzelec.

Mapa Geoportal Zgorzelec
Mapa z granicą miasta Zgorzelec

Dane urzędu

Urząd Miasta Zgorzelecul. Domańskiego 7Zgorzelec, 59-900

Tel: 75 7759900

Fax:

Elektroniczna skrzynka podawcza: /umzgorzelec/SkrytkaESP

E-mail: urzad@zgorzelec.eu

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT miasta Zgorzelec: 0225021

Witryna: www.zgorzelec.eu

Władze lokalne: Burmistrz Rafał Groniczurzad@zgorzelec.eu

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Zgorzelca

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Zgorzelec to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Zgorzelec na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Zgorzelca, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Zgorzelca, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Zgorzelca

Miasto Zgorzelec w liczbach

Powierzchnia miasta Zgorzelec*

16 km2

2397 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Zgorzelec*

29 810 mieszkańców

191 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Zgorzelec*

1 877 mieszkańców na km2

51 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Zgorzelec

Geoportal Zgorzelec prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Zgorzelec, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Zgorzelec.

Dostęp do danych Geoportalu Zgorzelec

Jak powstał Geoportal miasta Zgorzelec?

Geoportal Zgorzelec powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Zgorzelec, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Zgorzelec.

Geoportal Zgorzelec umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Zgorzelec oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Zgorzelec, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Zgorzelec

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Zgorzelec?

Informacje na Geoportalu Zgorzelec

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Zgorzelec?

Korzyści z Geoportalu Zgorzelec

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Zgorzelec?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Zgorzelec.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Zgorzelec łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Zgorzelcu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Zgorzelca zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Zgorzelec, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Zgorzelec oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Zgorzelec. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Zgorzelca możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Zgorzelca. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Zgorzelec. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Zgorzelec.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Zgorzelcu.

  Geoportal miasta Zgorzelec posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Zgorzelec. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Zgorzelcu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Zgorzelec przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Zgorzelcu.

  W Geoportalu Zgorzelec przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Zgorzelec. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Zgorzelcu. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Zgorzelec zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Zgorzelec, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Zgorzelec oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Zgorzelec.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Zgorzelec. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Zgorzelec są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Zgorzelec podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Zgorzelec.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Zgorzelcu. W Geoportalu miasta Zgorzelec udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Zgorzelcu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Zgorzelec.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Zgorzelec. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Zgorzelec.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Zgorzelec, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Zgorzelec. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Zgorzelec.

 • Zabytki w mieście Zgorzelec

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Zgorzelec. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Zgorzelec oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Zgorzelec.

 • Informacje o wyborach w mieście Zgorzelec

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Zgorzelec. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Zgorzelec i wiele istotnych informacji.

Geoportal Zgorzelec dla mieszkańców

Geoportal Zgorzelec jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Zgorzelec. Na mapie Zgorzelca sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Zgorzelec mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Zgorzelec. Korzystając z map Geoportalu miasta Zgorzelec w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Zgorzelec są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Zgorzelec dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Zgorzelec dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu